Find Us on Facebook

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 1,798 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 1,798 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จำนวน 410 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
จำนวน ๘๐๔ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง-ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข หรือคุฯวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวช)
จำนวน 77 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางแพทย์แผนไทย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
จำนวน 507 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://moph.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
Share on Google Plus

About Admin

"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น" ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสอบความสำเร็จในการสอบ
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น