Find Us on Facebook

แจกข้อสอบ กพ. ฟรี ข้อสอบเข้าราชการ

แจกตัวอย้างข้อสอบฟรีๆ

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (ความเข้าใจภาษา)
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 (สำนวนไทย การใช้สำนวนไทย ชุดที่ 1)
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3  (ตัวอย่างข้อสอบ ความสามารถด้านภาษา ชุดที่ 2)
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

(วิธีการดาวน์โหลดข้อสอบ)

ข้อสอบด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  (Structure)
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  (Structure + Vocabulary)
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3  
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4


ข้อสอบด้านความรู้รอบตัวทั่วไป

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบอาเซียน  ชุดที่ 1
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบอาเซียน  ชุดที่ 2

ข้อสอบคสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบความสามารถด้าคอมพิเตอร์ ชุดที่ 1
    Blogger Comment
    Facebook Comment