Find Us on Facebook

ตัวอย่างข้อสอบ ความสามารถด้านภาษา ชุดที่ 2 170 ข้อ พร้อมเฉลยฟรี!

ตัวอย่างข้อสอบ ความสามารถด้านภาษา    ชุดที่ 2  170 ข้อ พร้อมเฉลยฟรี!
ตอนที่ 1 คำศัพท์
คำ คือถ้อยคำที่กล่าวออกมาให้รู้เฉพาะคำหนึ่งๆ เท่านั้น คำประกอบด้วยคำผสมอย่างน้อย 3 ส่วน คือ พยัญชนะต้น,สระ, เสียงหรือวรรณยุกต์ และมีส่วนอื่นๆ มาประกอบเข้าอีกด้วยตามความจำเป็น ได้แก่ ตัวสะกดและตัวการันต์
คำศัพท์ หมายถึงคำยากที่ต้องแปล, ตามหลักสูตรการสอบเข้ารับราชการจะทดสอบเกี่ยวกับ
1.การสะกดคำ
2.การอ่านคำ
3.ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
4.การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
 การสะกดคำ ข้อสอบประเภทนี้เป็นการวัดการสะกดคำ โจทก์: จะกำหนดคำมาให้แล้วให้หาคำที่สะกดผิดหรือให้หาคำที่สะกดถูก
คำชี้แจง ให้หาคำที่สะกดผิดข้อละเพียงละคำตอบเดียว

1. .ภูษิต         . ภูธร             .ภูบาล           .ภูวนัย*          .ภูวเนตร
2. .ลำไย*      .ชักใย            .สายใย          .ห่วงใย          .เยื่อใย
3. .ตักบาตร   .ลูกบาศ         .บาดหลวง.บาดทะยัก     .บ่วงบาศก์
4. .วิวาท        .เถรวาท        .มุสาวาส*     .โอวาท          .วาทการ
5. .เสื้อเชิ๊ต     .สมุดโน๊ต*    .ไม้ก๊อก         .ขนมเค้ก       


Share on Google Plus

About Admin

"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น" ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสอบความสำเร็จในการสอบ
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น