Find Us on Facebook

ข้อสอบด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ตัวอย่างข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  (Structure)


>>>>>ดาวน์โหลดข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 <<<<<แจกข้อสอบ กพ. ฟรี ข้อสอบเข้าราชการ

แจกตัวอย้างข้อสอบฟรีๆ

ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 (ความเข้าใจภาษา)
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

(วิธีการดาวน์โหลดข้อสอบ)

ข้อสอบด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  (Structure)
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  (Structure + Vocabulary)
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3  
ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4  
Share on Google Plus

About Admin

"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น" ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสอบความสำเร็จในการสอบ
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น