Find Us on Facebook

ตัวอย่างข้อสอบ ภาษาไทย สำนวนไทย (การใช้สำนวนไทย) ชุดที่ 1

ข้อสอบการใช้สำนวนไทย
1. “ใกล้ของดีไม่รูจักใช้”    มีความหมายตรงกับสำนวนใด
. ใกล้เกลือกินด่าง                                             ข. น้ำตาลใกล้มด
. ตกถึงข้าวสาร                                                  งทองไม่รู้ร้อน
2. สำนวนข้อใด มิได้เกิดจากวรรณคดี
. กลับดอกพิกุลจะร่วง                                      ข. ชักแม่น้ำทั้งห้า
.สิบแปดมงกุฎ                                                   ง. ชักใบให้เรือเสีย
3. ข้อใดเป็นสำนวนทุกคำ
.แก้เผ็ด  แก้มือ  แก้ไข  แก้เกี้ยว แก้ลำ
. คู่ปรับ  คู่หู  คู่มือ  คู่ควร  คู่ใจ
. มือปืน  มือมีด  มือขวา  มืออ่อน  มือรอ
. หน้าม้า  หน้าแดง  หน้าเป็น  หน้าเลือด  หน้าบาง


Share on Google Plus

About Admin

"ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น" ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสอบความสำเร็จในการสอบ
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น